St.Mattheusschool, school voor ZMLK en SO
Algemeen Informatie De SchoolMRBERICHTEN VAN DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

De medezeggenschapsraad (MR) van onze school bestaat momenteel uit de volgende personen:

personeelsgeleding:

Mavis van Kallen
Rob Veltman (voorzitter)
Helena van Houwelingen


oudergeleding:

Renate Grotenbreg (secretaris)
Hans Scholman
Vacature*

* = mocht u als ouder van een leerling op de Mattheusschool of het Rotterdamcollege ge´nteresseerd zijn om plaats te nemen in dit belangrijke bestuursorgaan, neem dan contact op met de voorzitter of de secretaris via het adres van onze school.


De medezeggenschapsraad komt ongeveer zesmaal per jaar samen en houdt zich bezig met verschillende schoolzaken, die zowel leerlingen en hun ouders als het personeel aangaan.
Wettelijk moet een schoolbestuur voor diverse beslissingen advies of instemming vragen aan de medezeggenschapsraad.

De vergaderingen van de MR zijn altijd openbaar, tenzij er over personen wordt gesproken.

Met enige regelmaat wordt de directeur van onze school uitgenodigd om een vergadering bij te wonen. Hij is ook de schakel tussen bestuur en medezeggenschapsraad.

Hieronder vindt u de notulen en steeds de agenda van de vergaderingen in het lopende schooljaar.
De vergaderdata voor dit jaar kunt u vinden in het schema.
Alle vergaderingen van de medezeggenschapsraad zijn openbaar voor zowel ouders als personeel. Alleen de vergadering van de MR samen met bestuur is vooralsnog besloten.

Wanneer u vragen heeft of opmerkingen dan kunt u de Medezeggenschapsraad altijd benaderen via de e-mail van de voorzitter en/of de secretaris door op hun naam te klikken.Schooljaar 2018-2019

Vergaderschema:

Vergaderschema schooljaar 2018-19 (pdf) 2e versie (d.d. 29/10/18)


Eerstvolgende MR vergadering: 4 december 2018


Notulen:

MR vergadering 24 september 2018Archief Schooljaar 2017-2018

Notulen vergadering 19 juni 2018 (pdf)

Notulen vergadering 16 april 2018 (pdf)


Notulen vergadering 6 februari 2018 (pdf)


Notulen vergadering 27 november 2017 (pdf)


Notulen vergadering 9 oktober 2017 (pdf)

Archief Schooljaar 2016-2017


Notulen vergadering 29 mei 2017 (pdf)


Notulen vergadering 10 april 2017 (pdf)

Notulen vergadering 21 maart 2017 (pdf)

Notulen vergadering 16 januari 2017 (pdf)

Notulen vergadering 21 november 2016 (pdf)

Notulen vergadering 26 september 2016 (pdf)


Archief Schooljaar 2015-2016


Notulen vergadering 6 juni 2016 (pdf)

Notulen vergadering 18 april 2016 (pdf)

Notulen vergadering 7 maart 2016 (pdf)

Notulen vergadering 11 januari 2016 (pdf)

Notulen vergadering 16 november 2015 (pdf)

Notulen vergadering 29 september 2015 (pdf)


Archief Schooljaar 2014-2015


Notulen vergadering 18 september 2014 (pdf)

Notulen vergadering 3 november 2014 (pdf)

Notulen vergadering 26 januari 2015 (pdf)

Notulen vergadering 1 juni 2015 (pdf)


 

algemeen

actueel

informatie

de school