St.Mattheusschool, school voor ZMLK en SO
algemeen Informatie
Groepen
Nieuwsbrief
activiteiten

Judolessen

In januari en februari hebben de leerlingen uit de diverse groepen speciale judolessen gekregen van meester Peter van judo- en karateschool Kimaita. Naast veel plezier tijdens de lessen hebben de leerlingen ook de belangrijke basisbegrippen van judo (rust, respect voor de ander enz.) meegkregen. op deze pagina vindt u enige video-opnamen van de lessen.

Klik op de foto's en het filmpje zal in een apart venster worden afgespeeld. algemeen

informatie

de school