St.Mattheusschool, school voor ZMLK en SO
Naar hoofdpagina Informatie
Groepen
Nieuwsbrief
activiteiten

ZEDEMO

Het VSO van de St. Mattheusschool heeft een project "Naar Duurzame Arbeid" door het Europees Sociaal Fonds toegewezen gekregen voor het schooljaar 2010-2011.

Het project is gericht op de arbeidstoeleiding van zmlk-jongeren naar
allerlei vormen van arbeid: arbeidsmatige dagbesteding, sociale
werkplaats en het reguliere bedrijfsleven.
Het ESF geeft dit schooljaar extra financiele ondersteuning van de praktische leeractiviteiten in het VSO, die vallen onder het domein "Werken".
Door deze subsidie is de vso-afdeling in de gelegenheid om de methode ZEDEMO aan te schaffen.
Deze methode is gericht op de ontwikkeling van onder andere algemene werknemers-vaardigheden, zoals bijvoorbeeld het in opdracht kunnen en willen werken, het verhogen van het eigen tempo van werken, aan het werk blijven, oplossen van problemen tijdens de uitvoering van het werk, concentratie.
Tevens besteedt deze methode veel aandacht aan de oog-handcoördinatie en het kunnen werken met beide handen.

Alle leerlingen op het VSO zullen binnenkort met ZEDEMO te maken krijgen.
Het functioneel en het praktisch leren, waarnaar wij onder meer streven binnen onze school, worden door dit project verder versterkt.
We zijn daarom zeer blij in staat gesteld te worden om ons onderwijsaanbod te kunnen uitbreiden met deze methode.

Meer over ZEDEMO kunt u lezen op deze website.met dank aan ESF
 algemeen

informatie

de school