St.Mattheusschool, school voor ZMLK en SO
Naar hoofdpagina Informatie De SchoolMRBERICHTEN VAN DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

De medezeggenschapsraad (MR) van onze school bestaat momenteel uit de volgende personen:

personeelsgeleding:

Mavis van Kallen
Rob Veltman (voorzitter)
Tanja Vermeijden


oudergeleding:

Renate Grotenbreg (secretaris)
Hans Scholman
Ronald Tam


De medezeggenschapsraad komt ongeveer zesmaal per jaar samen en houdt zich bezig met verschillende schoolzaken, die zowel leerlingen en hun ouders als het personeel aangaan.
Wettelijk moet een schoolbestuur voor diverse beslissingen advies of instemming vragen aan de medezeggenschapsraad.

De vergaderingen van de MR zijn altijd openbaar, tenzij er over personen wordt gesproken.

Met enige regelmaat wordt de directeur van onze school uitgenodigd om een vergadering bij te wonen. Hij is ook de schakel tussen bestuur en medezeggenschapsraad.

Hieronder vindt u de notulen en steeds de agenda van de vergaderingen in het schooljaar 2015-16.
De vergaderdata voor dit jaar kunt u vinden in de notulen.
Alle vergaderingen van de medezeggenschapsraad zijn openbaar voor zowel ouders als personeel. Alleen de vergadering van de MR samen met bestuur is vooralsnog besloten.

Wanneer u vragen heeft of opmerkingen dan kunt u de Medezeggenschapsraad altijd benaderen via de e-mail van de voorzitter en/of de secretaris door op hun naam te klikken.


Schooljaar 2016-2017

Vergaderschema (pdf)

Agenda:


Archief Schooljaar 2015-2016

Notulen:

Notulen vergadering 6 juni 2016 (pdf)

Notulen vergadering 18 april 2016 (pdf)

Notulen vergadering 7 maart 2016 (pdf)

Notulen vergadering 11 januari 2016 (pdf)

Notulen vergadering 16 november 2015 (pdf)

Notulen vergadering 29 september 2015 (pdf)


Archief Schooljaar 2014-2015

Notulen:

Notulen vergadering 18 september 2014 (pdf)

Notulen vergadering 3 november 2014 (pdf)

Notulen vergadering 26 januari 2015 (pdf)

Notulen vergadering 1 juni 2015 (pdf)


 


algemeen

informatie

de school