St.Mattheusschool, school voor ZMLK en SO
Informatie De School
www.zmlk.nl
Welkom
Adressen
Email
Groepen
Nieuwsbrief
activiteiten
leerlingenraad Rotterdamcollege
Links
Ouderraad
Stichting Schoolondersteuning
Bekijk onze vacatures
cd
naar projecthoek


Hallo


Welkom op de website van de St. Mattheusschool voor ZMLK (SO/VSO).

Bent u ouder, geinteresseerde, student, collega of gewoon op zoek naar informatie, dan bent u hier aan het goede adres.
Lees hier verdernieuws

WE ZIJN ER WEER!

We beginnen vandaag weer na zes weken vrij en we hopen dat iedereen goed uitgerust is en een fantastische vakantie heeft gehad!

Het zal weer even wennen zijn, dat vroege opstaan en denken aan alle spullen die je nodig hebt, maar na twee weken weet je alweer niet beter.


We hopen dat het een mooi nieuwe schooljaar wordt! Wij hebben er zin in!

VACATURES

Altijd al willen werken op de leukste en fijnste school?
Wij hebben vacatures op het SO (4-12 jaar) en het VSO, het Rotterdamcollege (12-18 jaar) voor zowel leerkrachten als onderwijsassistenten. Vast, flexibel of tijdelijk.

Geïnteresseerd? Klik hieronder snel voor de advertentie.

NIEUWSBRIEVEN

Zoals u van ons gewend bent, vindt u steeds de nieuwe nieuwsbrieven rechts op deze pagina.

De maand april staat natuurlijk in het teken van Pasen, Koningsdag en de meivakantie, maar ook nog andere leuke zaken!

GELUKKIG 2023!

Wij wensen iedereen een gelukkig nieuwjaar. Laten we hopen dat het een prachtig jaar wordt in alle gezondheid.

We beginnen ons schooljaar met een Open dag op het Rotterdamcollege (het VSO). Iedereen is van harte welkom om van 10:00 tot 13:00 te komen kijken naar wat ons VSO te bieden heeft.

Klik hier voor de flyer van deze dag.

FIJNE KERSTDAGEN

De directie en medewerkers van de Mattheusschool en het Rotterdamcollege wensen iedereen fijne kerstdagen en een mooie jaarwisseling.


Tot in 2023!

ER WAS EENS ...

Kampweek SO 2022

Ook dit jaar kan gelukkig onze kampweek weer plaatsvinden.

We gaan opnieuw naar Bergeijk en dit jaar zal het kamp in het teken staan van "Sprookjes". Het bos bij het kamphuis leent zich daar natuurlijk uitstekend voor, want volgens ons zitten daar sowieso kabouters en feeën.
Hopelijk is de Boze Wolf op vakantie.Klik hier voor de speciale kamppagina die als we op kamp zijn elke avond gevuld zal worden met verhalen en foto's.

SCHOOLGIDS 2022-23

De nieuwe schoolgids voor het schooljaar 2022-23 staat online.

Klik hier om deze in te zien of te downloaden.

CORONA-MAATREGELEN

Tijdens de persconferentie van 15 februari werd duidelijk dat er verschillende maatregelen zijn aangepast. Wat dit betekent voor onze school kunt u lezen in de brieven hieronder.

Brief SO en SO-auti-afdeling: Klik hier

Brief VSO (Rotterdamcollege): klik hier

GELUKKIG NIEUWJAAR!

Wij wensen iedereen een fijn en gezond 2022!

Op 3 januari is bekend gemaakt dat wij het nieuwe jaar gelukkig gewoon kunnen beginnen op maandag 10 januari 2022. Natuurlijk houden we alle maatregelen in acht m.b.t. de bescherming van onze leerlingen, collega's en ouders.

KAMPDAGEN SO

Van 5 oktober tot en met 7 oktober 2021 zullen de groepen Ernie, Gonzo, Schakel en Koekiemonster in Bergeijk te vinden zijn voor het schoolkamp dat gelukkig weer kan plaatsvinden.
Meer praktische informatie hierover kunt u in het uitgereikte informatieboekje vinden.

Op deze site zullen wij op de speciale kamppagina (KLIK HIER) steeds op de hoogte houden van alle avonturen van de leerlingen. Het thema is dit jaar "Dieren!" en wie Freek Vonk een beetje gevolgd heeft, weet dat dit veel spannende momenten zal gaan opleveren.

Op de kamppagina vindt u dagelijks aan het eind van de dag een verslag en een link naar de beschermde fotopagina's. De inloggegevens die u voor de foto's nodig heeft ontvangt u van het groepspersoneel.

"Dieren, dieren, overal dieren!"

WELKOM TERUG!

Wij zijn weer begonnen op maandag 30 augustus. Vol goede moed en we hopen dat het dit jaar zonder onderbrekingen kan.

We gaan er een fijn schooljaar 2021-22 van maken!

In de kolom rechts van deze tekst vindt u het vakantierooster voor 2021-2022 en de belangrijke data in onze agenda.

OPENING VSO 14 JUNI 2021

Naar aanleiding van het kabinetsbesluit om het voortgezet per 7 juni weer verplicht volledig te openen, zullen wij ons in de week van 31 mei gaan voorbereiden op het volledig openen van het VSO en draaien we nog halve klassen volgens het huidige rooster.

Aangezien 7 juni de week is dat alle leerlingen vrij zijn, gaan we maandag 14 juni volledig starten. Dan hebben we nog 5 weken tot aan de zomervakantie en kunnen we met elkaar het jaar op een gezellige manier afsluiten. Deze laatste weken zijn er nog wel een aantal maatregelen van kracht.

Deze hebben we voor u in een brief op een rijtje gezet.

Klik hier

BRIEF AAN OUDERS (MEI 2021)

Zowel op het SO als op het VSO is er een brief meegegeven aan ouders vlak voor de meivakantie.
In deze brief wordt ondermeer ingegaan op de huidige stand van zaken op school rondom Corona.

Klik hier voor de brief voor het SO
Klik hier voor de brief voor het VSO (Het Rotterdamcollege).

MR NOTULEN

De meest recente notulen (6 april 2021) zijn inmiddels goedgekeurd en vindt u hier.

BEPERKTE OPENING VSO (01-03-2021)

Vorige week is bekend gemaakt dat het voortgezet onderwijs weer onder strikte voorwaarden en steeds gedeeltelijk beginnen mag.
Dit geldt dus ok voor ons VSO, het Rotterdamcollege.

Natturlijk zijn wij verheugd weer onze leerlingen te kunnen ontvangen ook al is dit dus nog beperkt en afhankelijk van de voorschriften en protocollen.

Hierover heeft de directie een brief doen uitgaan naar ouders waarin aangegeven wordt welke richtlijnen bij de heropening zullen worden gehanteerd.

Klik hier voor deze brief.

GEEN STUDIEDAG!

De op 19 maart geplande studiedag komt te vervallen!

Alle leerlingen van het SO (regulier en autiafdeling) kunnen dus gewoon naar school komen.

De VSO-leerlingen horen pas later of zij weer naar school mogen. Dit is afhankelijk van de maatregelen van de regering. Informatie hierover volgt zodra dit duidelijk is.

VACATURE SO

Altijd al willen werken op de leukste school?
Klik hieronder op onze advertentie om deze te kunnen inzien.

OPENING SO-AFDELING (9 FEB 2021)

Doordat de weersomstandigheden het niet toelieten kon de school gisteren helaas niet openen. Op dinsdag 9 februari rijden de meeste taxi's weer en zullen de deuren van de SO-afdeling (regulier en auti) wijdopen staan voor alle leerlingen.

We zijn heel blij iedereen weer te mogen ontvangen!

OPENING SO-AFDELING (8 FEB 2021)

Zoals u inmiddels uit de media vernomen zult hebben, opent onze school de deuren weer voor onze leerlingen van de SO en SO-auti-afdeling op maandag aanstaande, 8 februari.

De directie heeft met het oog op deze opening in samenspraak met bestuur en MR een brief verzonden naar alle ouders middels onze communicatie-app.
Voor de volledigheid vindt u hieronder deze brief nogmaals ter inzage.

Vanzelfsprekend houden wij u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen en de protocollen m.b.t. deze opening.


Klik hier voor de brief.

Ons VSO, het Rotterdamcollege, blijft vooralsnog gesloten (buiten natuurlijk noodopvang). Voor de ouders van de VSO-leerlingen is er ook een brief opgesteld. Klik hier.

LOCKDOWN (december 2020)

Het zal niemand ontgaan zijn: met ingang van woensdag 16 december is onze school (zowel SO als VSO) dicht.
Voor zover nu duidelijk is, zal dit duren tot maandag 18 januari.

Maar, niets is zeker deze tijd dus we wachten verder rustig af.

Alle juffen en meesters hebben op dinsdag 15 december plots hard alle zeilen bijgezet om toch een mooie kerstdag te organiseren (oorspronkelijk was dit op donderdag de bedoeling) maar zijn ook meteen flink aan de slag gegaan om lespakketten samen te stellen en alvast te kijken naar eventuele online lessen.
U zult hierover snel horen van de leerkrachten.

Op dinsdag 15 december is ook onderstaande brief van het bestuur en directie (ook onderschreven door de medezeggenschapsraad van de school) meegegaan met de leerlingen.

Brief aan ouders 15 december 2020

Houd deze site in de gaten voor meer nieuws wanneer dit zich voordoet.

"FF APPEN"

Sociale media zijn tegenwoordig niet meer weg te denken en ook onze leerlingen hebben hier dagelijks mee te maken.
Natuurlijk zijn er leuke toepassingen maar er zitten soms ook minder leuke kanten aan.

Stichting Stras ontwikkelde onder meer in samenwerking met het Rotterdamcollege een lesmethode die speciaal gericht is op onze leerlingen: "FF-Appen".

Om een en ander in beeld te brengen en uit te leggen is er een leuk filmpje gemaakt met enkele leerlingen van het Rotterdamcollege "in de hoofdrol".

Klik hier om het filmpje te bekijken.

MONDKAPJES ROTTERDAMCOLLEGE

In verband met de verscherpte maatregelen rondom Covid-19 (Corona) heeft het Rotterdamcollege (VSO) de afspraken rondom het gebruik van mondkapjes op onze school aangepast.

Een en ander kunt u teruglezen in onderstaande brief, die op donderdag 29 oktober is meegegeven aan de leerlingen.

Klik hier: brief ouders Rotterdamcollege betreffende mondkapjes

ROOKVRIJE GENERATIE

Conform de wetgeving zijn wij per 1 augustus 2020 geheel rookvrij. Er mag dus niet meer op het terrein van de school (dat is dus ook binnen de hekken van de parkeerplaats) gerookt worden.

Op weg naar een rookvrije generatie!

JAARVERSLAG

Zowel de Mattheusschool (SO) als het Rotterdamcollege (VSO) vallen onder de Martinusstichting voor (V)SO.

Het bestuur van de stichting doet ieder jaar verslag over het voorgaande kalenderjaar.

U kunt het meest recente jaarverslag (over 2019) vinden onder het menu-item Organisatie.
Klik hier voor een directe link.

MR NOTULEN

Ook de MR-vergaderingen zijn weer begonnen dit nieuwe schooljaar. De notulen van de eerste vergadering (22 september 2020) vindt u hier.

SCHOOLGIDS 20-21

U kunt de nieuwe schoolgidsen 2020-2021 voor zowel het SO als het VSO (Rotterdamcollege) vinden op deze site via de knop Schoolgids in het menu links. De nieuwe schoolplannen (2020-2024) vindt u onder de knop Organisatie.

PRIVACYREGLEMENT

Het bestuur van de Martinusstichting (waaronder de Methheusschool en het Rotterdamcollege vallen) heeft twee nieuwe privacyreglementen vastgesteld.


Één richt zich op de privacy van leerlingen en hun ouders, de andere is gericht op de medewerkers.
    
De medezeggenschapsraad heeft ingestemd met beide.

U kunt beide reglementen inzien op deze website op de pagina AVG/Privacy.

VAKANTIEDATA 20-21

De vakantiedata voor het schooljaar 2020-2021 zijn inmiddels vastgesteld en kunt u in de rechterkolom op deze pagina vinden.

Klik hier om het rooster in pdf-formaat te downloaden.

IJS!

Op donderdag 14 mei werden wij allemaal verrast met een lekker ijsje.

Zo werd die eerste week na een lange tijd thuis toch wel heel erg feestelijk.

Lees hier meer

CORONAVIRUS

Voor zowel de Mattheusschool als het Rotterdamcollege hanteren wij het protocol zoals door de PO-raad i.s.m. het ministerie en de bonden is vastgesteld.

Wij volgen de richtlijnen van het ministerie van OCW in samenwerking met het RIVM. Ook de ouders kunnen de meest actuele richtlijnen volgen via deze link

ALAAF!

Natuurlijk is het ook dit jaar weer raak: de verkleedkleren, feestneuzen en pruiken mogen weer uit de kast voor het traditionele carnavalsfeest.

Op het VSO is het thema "Glitter en Glamour", op het SO zijn er verder geen thema's.

Het is natuurlijk niet verplicht om verkleed op school te komen maar leuk is het wel!

Op het SO vieren de autiklassen (Ieniemienie, Pino, Oscar, Tommie) het feest op woensdag 19 februari.

In de rest van de SO-groepen én het gehele VSO wordt er op vrijdag 21 februari lustig op los gehost.

OPEN DAG

Op 15 februari (zaterdag) zal het Rotterdamcollege van 10:00 tot 13:00 uur de deuren openen voor belangstellenden. Dé kans om kennis te maken met onze mooie VSO-afdeling.

Overigens zal ook de SO-afdeling in beperkte mate te bekijken zijn op deze dag.

Klik hier voor de flyer voor deze dag.

STAKING 30 - 31 JANUARI

Op 30 en 31 januari zal onze school (zowel Mattheusschool als Rotterdamcollege) in verband met de landelijke onderwijsstaking gesloten zijn.

Er wordt op deze dag geen les gegeven en de leerlingen kunnen niet naar school.
De actiebereidheid onder het aantal personeelsleden is groot en er zijn daardoor nog te weinig collega’s op school om verantwoord onderwijs te geven.

Inzet van deze landelijke staking is een structurele aanpak van het lerarentekort en het verminderen van de werkdruk. Dit alles met het oog op de toekomst van het onderwijs in het algemeen en met name de huidige en toekomstige leerlingen en hun ouders die de dupe worden van de problemen in het onderwijs.

Meer informatie over de stakingsactie vindt u hier.

Ook zijn er ouderinitiatieven, waaronder de petitie van Ouders Van Nu.

Klik hier voor de brief van de directie die vorige week met de leerlingen is meegegeven.

ACCENT AVONDSCHOOL

Ook wanneer onze leerlingen het VSO (Rotterdamcollege) verlaten, zijn er nog volop groei- en scholingsmogelijkheden. Bijvoorbeeld op de avondscholen van Accent.

Klik hier voor een video-impressie.

FOTO'S KERSTVIERING

De foto's van de mooie kerstvoorstelling, verzorgd door de leerlingen van het vso (Rotterdamcollege) staan online.

Ze zijn hier te bekijken.
(Met wachtwoord. Vraag de leerkracht van de groep van uw zoon/dochter om de gegevens)

GELUKKIG 2020!

6 januari en we beginnen weer met een schone lei.

Bestuur, directie en medewerkers van de Mattheusschool en het Rotterdamcollege wensen iedereen een prachtig en gezond 2020!

KERSTVIERING

Op donderdag 19 december vieren wij met de hele school het kerstfeest.

's Ochtends doen de afdelingen dit ieder op hun eigen wijze, maar 's middags zullen we traditiegetrouw het feest gezamenlijk vieren.

De viering vindt net zoals vorig jaar plaats in de St. Liduinakerk en vanaf 13:00 zijn ouders en belangstellenden van harte welkom om het feest samen met ons mee te maken. Zie hiervoor ook de nieuwsbrief die de komende weken verspreid zal worden.

KERSTDINER VSO

Op woensdag 18 december kunnen alle VSO-leerlingen aanschuiven voor het jaarlijkse kerstdiner (van 18:30 tot 20:00 uur; inloop vanaf 18:00 uur).

SINTERKLAAS

Ook dit jaar bezoekt onze Sint de Mattheusschool en het Rotterdamcollege en dat belooft opnieuw een groot en fijn feest te worden voor iedereen!

Ouders van het SO zijn van harte welkom: zie voor nadere informatie de meegegeven uitnodiging.

STUDIEDAG

Op dinsdag 19 november is een studiedag georganiseerd voor de teams van het SO en het VSO.
Op deze dag zijn daarom alle leerlingen van de Mattheusschool en het Rotterdamcollege vrij!

KAMPWEEK SO

Van 9 tot 11 oktober zullen vier groepen van het SO op kamp gaan. Zij zijn dan voor drie dagen te gast bij het vertrouwde adres van de Willyhoeve in Bergeijk (N-B).

Het thema is dit jaar "Water". Natuurlijk een onderwerp dat uitnodigt tot veel sport en spel en spannende activiteiten.

Meer infomatie kunt u vinden in de brief en het kampboekje die verspreid zijn.

VACATURES

Wij hebben vacatures voor vervangers en invalkrachten.Klik hier om naar de advertentie te gaan.

FOUTJE IN KALENDER

Vorige week hebben alle leerlingen de wandkalender 2019-2020 meegekregen. Hierop zijn al verschillende belangrijke of feestelijke data uitgelicht.

Helaas is abusievelijk de datum van de algemene ouderavond op het SO verkeerd aangegeven. Deze algemene ouderavond voor alle SO-groepen is NIET op 19 september maar op dinsdag 17 september!

Onze excuses voor het eventuele ongemak.

WELKOM TERUG!

We hopen dat iedereen een fijne vakantie heeft gehad!

De deuren van de Mattheusschool en het Rotterdamcollege zijn weer vanaf 2 september open voor het nieuwe schooljaar 2019-2020.

Hopelijk heeft iedereen er weer zin in. Wij in ieder geval wel. We gaan er weer een prachtig schooljaar van maken!

En ook dit jaar kunt u op deze site terecht voor alle actuele informatie over de Mattheusschool en het Rotterdamcollege.

meer nieuws >>>

agenda

21 augustus
Begin schooljaar

4 t/m 6 oktober 2023
Kampweek bovenbouw SO

14 t/m 22 oktober 2023
Herfstvakantie


vakantiedata 2023-2024

21 augustus 2023
Begin schooljaar 2023-24

14 t/m 22 oktober 2023
Herfstvakantie

17 november 2023
Studiedag gehele school (SO en VSO)

23 december 2023 t/m 7 januari 2024
Kerstvakantie

17 t/m 25 februari 2024
Voorjaarsvakantie

12 maart 2024
Studiedag gehele school (SO en VSO)

29 maart t/m 1 april 2024
Paasdagen (inclusief Goede Vrijdag)

27 april t/m 12 mei 2024
Meivakantie
inclusief Hemelvaart

20 mei 2024
Tweede pinksterdag

3 juni t/m 7 juni 2024
Juniweek
Leerlingen zijn vrij; personeel werkt deze week door.

13 juli t/m 25 augustus 2024
Zomervakantie
26 augustus: begin schooljaar 2024-25


cultuur/sporttips rotterdam

het gehele jaar door


Heb je altijd eens willen toneelspelen? Op een echt podium en in een echt theater?

Schrijf je dan in voor de speciale lessen op Jeugdtheaterschool Hofplein. De school biedt cursussen die speciaal zijn ingericht voor onze leerlingen.
Kijk snel op de pagina van het Jeudtheater Hofplein en misschien zien we je opeens in de hoofdrol!

het gehele jaar door

kidsproof.nl

Vervelen tijdens de vakanties hoeft niet meer. Op de website Kidsproof Rotterdam staan alle activiteiten in Rotterdam en omstreken gedurende het gehele jaar verzameld.

Van museum tot speeltuin, van concert tot knutselplek.

het gehele jaar door


Op zoek naar een leuke voetbalclub met teams speciaal voor jou ?
Of misschien een zwembad met speciale activiteiten? Badminton of tennis met een G-team?
Er is in Rotterdam en omstreken voldoende mogelijkheid om te gaan sporten.

Ga naar de website van "Sport op Maat" om de voor jou perfectr passende sportactiviteit te vinden.
naar Rotterdam College

Nieuwsbrief
oktober 2023

Klik hier voor de nieuwsbrief van de maand oktober 2023

Schoolgids SO 2022-23

Klik hierKlik op de afbeelding hieronder voor de gratis uitgave
"Hoop en Vrees", een prachtig relaas van verschillende ouders en hun kinderen, onze leerlingen.

actie

algemeen

actueel

informatie

de school


© rveltman vacature e-mail over de staking